Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS372
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục BVTV Hà Nội – Tổ 44 – Phường Mai Dịch – quận Cầu Giấy - Hà Nội và tại cơ sở.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội
Bước 2: Đối với cơ quan HCNN: Chi cục BVTV tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, thẩm định hồ sơ và trả kết quả khi đến hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Căn cứ kết quả kiểm tra do Chi cục BVTV Hà Nội thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất quả an toàn. Nếu chưa đảm bảo, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký khắc phục những điều kiện chưa đạt yêu cầu
Chi cục BVTV thành lập tổ thẩm định, tiến hành kiểm tra theo các bước sau: Kiểm tra hồ sơ đăng ký, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định; Kiểm tra, đánh giá điều kiện sản xuất quả an toàn trên thực tế; Tiến hành lấy mẫu đất, nước tưới để phân tích
Có cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất quả an toàn
Có kết quả phân tích mẫu đất và mẫu nước tưới đạt yêu cầu theo quy định
Người sản xuất đã qua lớp tập huấn IPM hoặc VietGAP
Nơi sản xuất nằm trong vùng quy hoạch sản xuất quả an toàn của địa phương
Đơn đăng ký đủ điều kiện sản xuất quả an toàn (theo mẫu)
Bản kê khai điều kiện sản xuất quả an toàn (theo mẫu)
Bản cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất quả an toàn
Bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn và hợp đồng lao động (thường xuyên hoặc không thường xuyên) của cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất quả an toàn
Bản sao chứng chỉ đã tham gia lớp tập huấn IPM hoặc VietGAP trên quả hoặc danh sách các hộ nông dân tham gia sản xuất quả an toàn có xác nhận đã tham gia lớp tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh quả an toàn (ngắn hạn hoặc dài hạn) của đơn vị tổ chức tập huấn (Trung tâm Khuyến nông; Chi cục BVTV, Hội Nông dân, …)
Sơ đồ khu sản xuất đăng ký cấp giấy chứng nhận có xác nhận của UBND xã, phường quản lý
Tài liệu khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện đúng quy trình sản xuất quả an toàn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Bản kê khai điều kiện sản xuất quả an toàn
Tải về
Đơn đăng ký đủ điều kiện sản xuất quả an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất quả an toàn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS372
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
21