Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS455
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay; Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Cách 3: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; Chú ý: Trường hợp này giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định. Trong đó:
• Thời hạn Sở Tư pháp kiểm tra, xem xét và chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
• Thời hạn Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Sở Tư pháp.
Chú ý: Sở Tư pháp có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Bộ Tư pháp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (Bộ Tư pháp); Văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (do Sở tư pháp gửi Bộ Tư pháp). Chú ý: Trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp và người yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu điền đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ( bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận; vào sổ nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn cho công dân.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ một cửa phải hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý xác hoạt động Bổ trợ tư pháp để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng Bổ Trợ tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền tại đơn vị mình và chuyển Bộ Tư pháp để giải quyết trong thời hạn quy định.
* Trường hợp trong quá trình giải quyết, hồ sơ cần thực hiện xác minh thì cần thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo cho công dân biết.
Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ Bộ Tư pháp, phòng Bổ trợ Tư pháp chuyển kết quả ra Bộ phận một cửa theo đúng quy trình.
Bước 6: Bộ phận một cửa nhận kết quả , vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Tiêu chuẩn đối với công chứng viên:
Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ Quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
• Có bằng cử nhận luật.
• Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật.
• Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật công chứng.
• Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (hoặc giấy tờ chứng minh được miễn tập sự hành nghề).
• Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.
• Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên:
• Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.
• Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
• Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
• Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.
• Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.
• Người đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng đăng ký tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng mà mình tập sự.
• Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của những giấy tờ và tính chính xác của các thông tin đã khai trong hồ sơ.
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (mẫu TP - CC - 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP)
Phiếu lý lịch tư pháp
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật
Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật
Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo hành nghề công chứng
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong đó xác nhận rõ về việc người được cấp giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập và công tác.
Chú ý:
- Các giấy tờ trong hồ sơ có thể nộp bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ.
• Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì các giấy tờ trong hồ sơ phải được công chứng, chứng thực theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS455
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
8