Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS472
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp Hà Nội
Cách 2: Trường hợp không trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ theo quy định pháp luật
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội /0433.120.872
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức trọng tại nước ngoài tại Việt Nam ( đã ghi nội dung thay đổi); Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam làm đơn đề nghị đăng ký thay đổi nội dung hoạt động, chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại phòng Quản lý các hoạt động Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ , đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung , hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Phòng quản lý các hoạt động Bổ Trợ tư pháp hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền tại đơn vị mình trong thời hạn quy định
Trường hợp trong quá trình giải quyết, hồ sơ cần thực hiện xác minh thì cần thông tin kịp thời tới cho trung tâm trọng tài biết
Bước 4: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp vào sổ và trả kết quả theo giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải đăng ký việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp địa phương nơi đặt trụ sở trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động
Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài
Hồ sơ chuyển địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác(nộp tại Sở Tư pháp nơi đặt địa điểm trụ sở mới )
1. Đơn đăng ký hoạt động
2. Bản sao chứng thực (hoặc bản chính) Giấy tờ chứng minh về trụ sở
3. Bản sao chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
4. Bản sao chứng thực quyết định về việc cử Trưởng chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS472
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16