Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS475
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội; Cách 2: Tổ chức có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ khi gửi qua hệ thống bưu chính phải là bản sao chứng thực.
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì có thể hẹn lại và phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin về nội dung đăng ký hoạt động; Bản sao Giấy đăng ký hoạt động, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp sao, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định
Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định
* Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết
Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả
Bản photo giấy tờ cần cấp bản sao (nếu có) (có thể dùng thay đơn yêu cầu)
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc Phiếu yêu cầu cấp bản sao ghi nội dung, thông tin và số lượng bản sao yêu cầu
Văn bản ủy quyền (trường hợp ủy quyền) theo đúng quy định
Bản photo CMND của người yêu cầu hoặc người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin cấp bản sao
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao hoặc trích lục Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS475
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8