Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS478
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Cách 2: Tổ chức có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Chú ý: Giầy tờ trong hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính phải là bản sao có chứng thực.
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động có hiệu lực hoặc từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư gửi thông báo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định
Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định
* Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết
Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch do mình thành lập
Đối với trường hợp tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh và Văn phòng giao dịch tự chấm dứt hoạt động:
1. Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh (theo mẫu)
2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh
Đối với trường hợp Chi nhánh và Văn phòng giao dịch chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức hành nghề luật sư:
1. Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh (theo mẫu).
2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
3. Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư.
4. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh; Văn phòng giao dịch (đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động).
5. Biên bản họp thành viên (áp dụng đối với Chi nhánh của Công ty luật hợp danh/Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên).
6. Đối với Chi nhánh: Giấy tờ, chứng minh hoặc cam kết về việc sẽ nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng).
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS478
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
15