Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS480
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động (cấp lại )
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty luật nước ngoài đăng ký hoặc gửi thông báo thay đổi nội dung giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định
Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định
* Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết
Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại thành phố Hà Nội phải đăng ký việc thay đổi tại Sở Tư pháp Hà Nội.
• Trường hợp thay đổi trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi và thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cũ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay đổi.
Thông báo của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc thay đổi
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động
Các loại giấy tờ khác:
- Trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép thành lập: Bản sao văn bản của Bộ Tư pháp về việc thay đổi
- Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, hồ sơ cần đính kèm Bản sao Giấy phép hành nghề nếu là luật sư nước ngoài, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư nếu là luật sư Việt Nam
- Trường hợp thay đổi trụ sở, hồ sơ cần đính kèm giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại thành phố Hà Nội
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
26