Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS51
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: + Công dân: nộp hồ sơ tại BPMC, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức
Bước 2: Giải quyết hồ sơ: Sở KH&ĐT thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần thiết), hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC (Nếu hồ sơ hợp lệ: là GCN ĐKHĐ, nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đứng đầu chi nhánh trực tiếp đến nhận và xuất trình bản chính Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để BPMC kiểm tra, đối chiếu khi ký nhận kết quả GCNĐKHĐ của chi nhánh
Thông báo lập Chi nhánh
Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập Chi nhánh
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh
Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức khoa học và công nghệ
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp trụ sở Chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập Chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký hoạt động chi nhánh 20.000 đ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS51
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23