Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS576
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm 15 ngày tại cấp xã và 10 ngày tại cấp huyện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng là người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả
Bước 2: Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, phường, thị trấn tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, niêm yết công khai kết luận tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
Bước 3: Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản kèm Biên bản họp và hồ sơ của đối tượng gửi phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 4: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định
Bước 5: Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng là người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:
- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu)
- Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật
- Bản sao Sổ hộ khẩu
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân
- Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế
- Bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
- Văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị xem xét, giải quyết
Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:
- Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
- Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế
- Bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
- Văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị xem xét, giải quyết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai thông tin của người khuyết tật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS576
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28