Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS610
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký thường trú hoặc tạm trú
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký thường trú hoặc tạm trú
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp TP Hà Nội (phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài)
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: + Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, UBND cấp xã gửi văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra, xác minh và có văn bản trả lời UBND cấp xã kèm theo hồ sơ
+ Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Tư pháp, UBND cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hoặc thông báo từ chối) cho người có yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp có văn bản thông báo, ghi rõ lý do từ chối gửi UBND cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu biết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân điền thông tin vào tờ khai (theo mẫu), chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” (Bộ phận một cửa)- UBND cấp xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn ghi rõ loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dẫn tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra, giải quyết, chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định.
+ Trường hợp cần xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ, bộ phận chuyên môn có thông tin tới bộ phận một cửa để kịp thời thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn - nếu cần) cho công dân biết
Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận 1 cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP, được sử dụng vào việc đăng ký kết hôn hoặc vào các mục đích khác
- Không được sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích kết hôn vào mục đích khác
- Trường hợp yêu cầu cấp lại xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai do xác nhận trước hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký kết hôn cũ hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp; Nếu làm mất thì phải cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 06 tháng kể từ ngày xác nhận
Chú ý: Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Đối tượng yêu cầu:
- Công dân Việt Nam đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
- Công dân Việt Nam đăng ký tạm trú theo quy định pháp luật về cư trú (do không có hoặc chưa có đăng ký thường trú) trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định)
Bản sao giấy tờ chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ khác
Bản sao: Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu
Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam (đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).
Chú ý: Đối với giấy tờ số 2 và số 3, bản sao là bản sao chứng thực; nếu không có bản sao chứng thực thì có thể nộp bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000đ/việc.
Miễn lệ phí Miễn lệ phí đối với những trường hợp là người Lào di cư sang Việt Nam và đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 16/7/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS610
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21