Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS66
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính
: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để Sở VHTTDL duyệt chậm nhất là 5 ngày làm việc trước khi khai mạc triển lãm (khi có yêu cầu)
Triển lãm của tổ chức, cá nhân đưa từ nước ngoài vào trưng bày tại Việt Nam hoặc có sự kết hợp nội dung của nước ngoài với nội dung của Việt Nam theo thỏa thuận hoặc ký kết giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải do tổ chức, cá nhân Việt Nam đề nghị cấp giấy phép triển lãm
Triển lãm của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trưng bày tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân đứng tên tổ chức triển lãm đề nghị cấp giấy phép triển lãm
Văn bản đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ tên của tổ chức, cá nhân xin phép, tên triển lãm, nội dung và mục đích, địa điểm triển lãm ở nước ngoài
Thư mời hoặc văn bản ký kết với đối tác nước ngoài về việc triển lãm của nước ngoài trưng bày tại Việt Nam
Danh sách tác giả, danh mục tác phẩm ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9x12 cm trở lên được dán lên giấy khổ A4, phía dưới ảnh tác phẩm ghi rõ tên tác phẩm, chất liệu, kích thước và có ký tên của người đề nghị cấp giấy phép. Nếu là đĩa hình phải đảm bảo chất lượng, hình ảnh tác phẩm rõ nét và nội dung ghi rõ như quy định đối với ảnh tác phẩm
Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm
Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bản tiếng Việt Nam
Cam kết của người tổ chức triển lãm về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tác phẩm
Đối với trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan đoàn thể nào phải nộp bản chụp hộ chiếu (mang theo hộ chiếu để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức cá nhân nước ngoài (không có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước) trưng bày tại Hà Nội - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS66
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28