Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS878
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cách 2: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Trường hợp từ chối, Sơ Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ một cửa tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả cho công dân.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định thì cán bộ một cửa phải hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận tới Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp (p. Bổ Trợ Tư pháp) để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Bổ Trợ Tư pháp tiếp nhận; kiểm tra và giải quyết nội dung công việc theo thẩm quyền quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đúng và đủ theo quy định pháp luật, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong thời hạn quy định.
+ Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải bổ sung, xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi quyết định ghi tên người đăng ký vào Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, phòng Bổ trợ Tư pháp chuyển Bộ phận một cửa
Bước 6: Bộ phận một cửa nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không quy định
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04
Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Phiếu lý lịch tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS878
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13