Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS989
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý vận tải đường bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng chuyên môn và kiểm tra hiện trường
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp cấp mới: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp lệ.
- Trường hợp gia hạn: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp giải quyết sự cố: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào hè, đào đường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng chuyên môn của Sở
Bước 2: Cán bộ phòng kiểm tra hồ sơ, lập giấy hẹn trả tại phòng chuyên môn Sở.
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình của Chủ đầu tư
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao ngồm: Thiết kế, Quyết định phê duyệt, các tài liệu liên quan như: thoả thuận quy hoạch, các thoả thuận cấp nước, thoát nước, điện lực...
Quyết định công nhận đơn vị trúng thầu, Hợp đồng thi công.
Biện pháp thi công, tiến độ thi công, Quyết định phân luồng tổ chức giao thông (đối với các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông)
Trường hợp khách quan, có lý do phù hợp với thời gian đã thi công giấy phép quá hạn; chủ đầu tư có công văn đề nghị gia hạn xin giấy phép.
Trường hợp giải quyết sự cố: cấp, thoát, nước, chiếu sáng, điện lực, thông tin... hồ sơ gồm có: Giấy báo sự cố, bản vẽ sơ hoạ vị trí xin xử lý sự cố.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000đồng/01 giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS989
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24