Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-145346-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng kí đầu tư và hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chủ đầu tư nộp hồ sơ: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, trao giấy biên nhận cho chủ đầu tư, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý
Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý: Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý và trình lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư
Chủ đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư: Chủ đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật
Bản sao Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác đối với tổ chức
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Bản thoả thuận thuê đất ký với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp
Số bộ hồ sơ: 4 bộ ( ít nhất 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-2 – Bản Đăng ký cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.( Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập chi nhánh) - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-145346-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22