Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-147007-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch – Xây dựng
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hướng dẫn, bổ sung nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng Quy hoạch - Xây dựng xem xét, phân công thụ lý
Bước 3: Phòng Quy hoạch - Xây dựng trình lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế duyệt, chứng nhận quyền sở hữu công trình
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quy hoạch - Xây dựng
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp mua bán, tặng cho, đổi thừa kế công trình xây dựng thì phải có hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ thừa kế và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
+ Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
+ Hồ sơ thanh quyết toán công trình.
+ Giấy phép xây dựng hoặc báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật.
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo quy định (tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định 95/2005/NĐ-CP)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Phụ lục số 2
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đang chờ thành phố hướng dẫn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27