Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-148657-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, …
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thẩm định điều kiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thẩm định điều kiện để cấp Giấy phép
Nhận kết quả: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức đăng ký hoạt động phải có tư cách pháp nhân và có Giấy chứng nhận kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công văn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức dịch vụ Tư vấn du học tự túc
Đề án tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ Tư vấn du học (TVDH)
Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ TVDH của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)
Điều lệ hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDH
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức dịch vụ TVDH của cơ quan có thẩm quyền và danh sách cán bộ, nhân viên của tổ chức dịch vụ TVDH
Các cam kết thoả thuận hợp tác với cơ sở đào tạo nước ngoài
Hồ sơ của các thành viên
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dịch vụ tư vấn du học tự túc - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-148657-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22