Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151260-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung
Tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Người đại diện theo pháp luật của công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có vốn điều lệ
Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ
Người đại diện theo pháp luật của công ty xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh
Tên công ty được đặt theo quy định
Thành viên công ty không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Dự thảo Điều lệ công ty
Danh sách thành viên (theo mẫu). Kèm theo danh sách thành viên :
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên sáng lập là cá nhân;
- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền của thành viên sáng lập là pháp nhân.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên công ty, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151260-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25