Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151279-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bản đồ - Địa chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận nhận và trả kết quả tiếp nhận, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đạt yêu yêu cầu) chuyển hồ sơ đến Phòng Bản đồ - Địa chính; Phòng Bản đồ Địa chính tổ chức họp thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Tổ chức tham gia và báo cáo tại cuộc họp.
Nhận kết quả: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (Trường hợp được cấp bản đồ khu vực khai thác khoáng sản)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức sự nghiệp có chức năng quyết định về chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng/ chứng thực)
Giấy phép đầu tư (Bản sao công chứng/ chứng thực)
Hợp đồng đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức nước ngoài) (Bản sao công chứng/chứng thực)
Quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức (Bản sao công chứng/ chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151279-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27