Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151505-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung cần sửa đổi bổ sung
Trao Giấy biên nhận: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Người đại diện theo pháp luật của công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Người đại diện theo pháp luật của công ty xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh
Thành viên công ty không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu)
Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151505-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26