Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151614-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện; các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan quản lý các đối tượng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ tới phòng Khoáng sản thụ lý
Thụ lý hồ sơ: Phòng Khoáng sản kiểm tra đối chiếu hồ sơ với thực tế hiện trường và quy hoạch để xác định phạm vi hợp lý; dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở, Gửi văn bản tham vấn các Sở, ngành liên quan (nếu cần thiết); trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép hoặc thông báo trả lại hồ sơ do không thỏa mãn điều kiện về quy hoạch hoạt động khoáng sản
Nộp phí thẩm định: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại Bộ phận kế toán; nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân xin khai thác phải có chức năng hành nghề khai thác khoáng sản
Đơn xin khai thác khoáng sản (bản chính)
Bản đồ địa hình khu vực khai thác khoáng sản, tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 1: 5.000, hệ toạ độ VN2000 (bản chính)
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bản sao công chứng)
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản rắn (bản chính)
Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Công Thương hoặc Sở Xây dựng (bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (bản sao công chứng)
Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản rắn (bản chính)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (bản sao công chứng)
Hồ sơ pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép khai thác (bản sao công chứng)
Hợp đồng chuyển nhượng kết quả thăm dò giữa chủ đầu tư và tổ chức được phê duyệt kết quả thăm dò (bản sao công chứng)
Hồ sơ pháp nhân của tổ chức tư vấn hoặc của cá nhân lập Dự án và Thiết kế cơ sở (bản sao công chứng)
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của tổ chức xin cấp giấy phép khai thác (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép 4.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151614-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
59