Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151670-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ tới phòng Khoáng sản thụ lý
Thụ lý hồ sơ: Phòng Khoáng sản kiểm tra đối chiếu hồ sơ với thực tế hiện trường; dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở, trình Uỷ ban nhân dân thành phố gia hạn giấy phép hoặc thông báo trả lại hồ sơ do không thỏa mãn điều kiện trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích khai thác
Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại
Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày giấy phép khai thác được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép khai thác phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm b, c và d khoản 2 điều 40 của Luật Khoáng sản
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (bản chính)
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác (bản chính)
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác (bản chính)
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản sao công chứng)
Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151670-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

1
49