Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151884-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tà ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trao Giấy biên nhận: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
Nhận kết quả: Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã xuất trình Giấy chứng minh nhân dân
Thông báo về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu)
Quyết định của Ban quản trị về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên
Biên bản/ Nghị quyết Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên Hợp tác xã - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151884-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20