Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151981-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận hồ sơ công chứng
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (trường hợp phức tạp thì kéo dài không quá 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng
Nhận kết quả: Nhận kết quả tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình bản chính các giấy tờ bản sao để đối chiếu
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu
Dự thảo hợp đồng, giao dịch
Bản sao giấy tờ tuỳ thân
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó
Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí công chứng tính trên giá trị quyền sử dụng đất:
Tổng số tiền thuê 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức phí bằng 0,1% giá trị tài sản
Tổng số tiền thuê 5.000.000.000đ mức phí bằng 3.800.000 + 0,05% phần giá trị tài sản vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức phí tối đa không quá 10.000.000/trường hợp)
Tổng số tiền thuê dưới 100.000.000 đồng 100.000 đ
Tổng số tiền thuê từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng mức phí bằng 1.000.000 + 0,07% giá trị phần tài sản vượt quá 1.000.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151981-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19