Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-152338-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ và nận kết quả: Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng
Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện
Thẩm định hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm tra, thẩm định hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành
Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng
Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m
Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Có Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP
Đơn xin cấp giấy phép
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với lại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản
Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép Phụ lục 8 : ( Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
40.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-152338-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
21