Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-043459-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc giám hộ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh (Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp
Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cán bộ nghiệp nghiên cứu, xem xét hồ sơ trình lãnh đạo Sở quyết định.
Bước 3: Sau khi có quyết định của Lãnh đạo Sở, Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân được cử làm người giám hộ phải có đủ điều kiện làm giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, cụ thể:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
+ Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.
Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người giám hộ phải có mặt
Tờ khai đăng ký việc giám hộ (Theo mẫu TP/HT-2012-TKGH)
Bản chính Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người cử giám hộ và người giám hộ;
- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người giám hộ;
- Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người giám hộ.
(Đối với bản sao thì xuất trình bản chính để đối chiếu, không phải chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc giám hộ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 60.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-043459-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27