Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-046816-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có thể dài hơn, nhưng không quá 45 ngày làm việc. - Thời hạn giải quyết hồ sơ không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép khảo sát khoáng sản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận; nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung
Bước 2: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định thì bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả sau khi đã nộp lệ phí giấy phép theo quy định; khi đến nhận kết quả, người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ , trường hợp nhận thay thì người nhận thay phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo giấy chứng minh nhân dân)
Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khảo sát (theo mẫu, bản chính)
Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ khảo sát và nguồn tài chính (Bản chính)
- Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (Bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khảo sát khoáng sản 1.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-046816-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
36