Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-049205-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết
Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ trình Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái ký cấp phù hiệu
Bước 3: Đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh (Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)
Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu Phụ lục 1)
Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được Sở Giao thông vận tải cấp
Hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô gồm:
+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép)
+ Phương án kinh doanh;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề đăng ký kinh doanh vận tải khách du lịch (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
+ Đăng ký xe ô tô hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của những xe trong danh sách (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; chỉ photo lần đầu khi đăng ký khai thác hoặc khi có thay đổi quyền sở hữu, kèm bản chính để đối chiếu);
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Phụ lục 1; Giấy đề nghị cấp phép kinh doanh vận tải bằng ô tô - Phụ lục 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-049205-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18