Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-051407-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ phòng chuyên môn giải quyết
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.
(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã).
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu)
Bản sao chứng chỉ chuyên môn
04 ảnh màu 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
01 Giấy chứng nhận sức khoẻ do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên. (chưa quá 6 tháng, bản chính)
Xác nhận mất chứng chỉ chuyên môn (áp dụng đối với các trường hợp mất Chứng chỉ chuyên môn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa - Phụ lục 04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới chứng chỉ chuyên môn - 20.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-051407-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26