Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-056520-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn Tổ chức hoặc người đại diện bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm tra trình UBND tỉnh ký quyết định Chứng nhận đầu tư
Bước 3: Đến ngày hẹn, Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu), (Bản chính):
- Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (Bản chính); bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (Bản chính)
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Bản chính)
- Giải trình lý do điều chỉnh (Bản chính)
- Những thay đổi so với dự án đang triển khai (Bản chính)
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (Bản chính); bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (Bản chính)
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia (nếu có sự thay đổi) (Bản chính)
+ Danh sách cổ đông góp vốn (Công ty cổ phần) hoặc Danh sách thành viên góp vốn (Công ty TNHH) (Bản chính)
+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài gồm: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân
Số bộ hồ sơ: 3 bộ (đối với đăng ký điều chỉnh); 8 bộ (đối với thẩm tra điều chỉnh)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20