Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-059675-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thành lập và phát triển doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đủ và hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung cho tổ chức, công dân
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn phối hợp với các phòng liên quan tham mưu trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng quyết định
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận Giấy Đăng ký kinh doanh theo lịch hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng
Thông báo lập Văn phòng đại diện (Theo mẫu Phụ lục III-2) (bản chính
Quyết định bằng văn bản của Chủ hữu Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chính)
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
Đối với trường hợp Văn phòng đại diện đặt ngoài tỉnh, Tp trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).
Bản sao điều lệ công ty
Bản sao (Công chứng, chứng thực) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập Văn phòng đại diện - Mẫu phụ lục III – 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi Mức phí: 20.000 đ/lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-059675-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32