Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-059800-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ.
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.
- Khi đến nhận kết qủa người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.
- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu )
Bản sao công chứng văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp), hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với chủ đầu tư là cá nhân)
Hồ sơ khác theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP
Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (phụ lục I-9 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Dự án đầu tư đã được phê duyệt (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu tại phụ lục I-1
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-059800-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Nhà nước - Hà Tĩnh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Công ty cổ phần - Hà Tĩnh
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Hà Tĩnh
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Thuận
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn thành lập chi nhánh/doanh nghiệp) - Hà Tĩnh

0
25