Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-064865-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 17 (mười bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ.
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.
- Khi đến nhận kết qủa người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.
- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về đất được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có)
Bản mô tả ranh giới thửa đất + Hồ sơ ký thuật (nếu có)
Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Chú ý :* Trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách hoặc không phải vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ban Quản lý Khu kinh tế.
* Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ.
* Trường hợp sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có dự án đầu tư được phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Mẫu 11/ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 2.000.000 5.000.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-064865-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23