Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-099311-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc nếu đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau đó chuyển tới Phòng Lao động - Thương binh Xã hội để giải quyết theo quy định của pháp luật
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội tiến hành kiểm tra, xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh giải quyết theo thẩm quyền
Bước 3: Đến ngày hẹn, cán bộ chính sách Ủy ban nhân dân cấp xã đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận kết quả
Xuất trình thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc giấy tờ liên quan khác. (bản chính)
Đơn xin xác nhận thương binh. bệnh binh, thân nhân liệt sỹ (theo số lượng Đơn đối tượng yêu cầu); (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn ưu tiên con đối tượng Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-099311-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
7