Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-132095-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Học sinh đăng kí dự thi theo mẫu M2-Quy chế thi, nạp cho trung tâm Giaó dục thường xuyên; Trung tâm Hướng nghiệp
Bước 2: Trung tâm lập danh sách thí sinh đăng kí dự thi theo lớp (Mẫu M3), theo ban (mẫu M4) nạp về cụm thi. (gồm bản danh sách đăng kí và file điện tử)
Bước 3: Các cụm thi tiếp nhận hồ sơ, xử lý số liệu và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu)
Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình hình thức tự học (bản chính)
Bằng Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
Các giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thí sinh đăng kí dự thi theo ban (Mẫu M4)
Danh sách thí sinh đăng kí dự thi theo lớp (Mẫu M3)
Tải về
Phiếu đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT (Mẫu M2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với giáo dục thường xuyên) - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-132095-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28