Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-134646-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ.
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.
- Khi đến nhận kết qủa người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.
- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của Thương nhân
Là Thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi Thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-1 Phụ lục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài- Mẫu MĐ-1, Phụ lục
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-134646-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Khu kinh tế, Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27