Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-282615-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 1,5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy tờ hộ tịch
Bước 3: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc sinh, tử, kết hôn đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên kết hôn phải có mặt.
Tờ khai (theo mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS, mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT, mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH)
Bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan
Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký
Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú (của người được khai sinh đối với đăng ký lại khai sinh; của bên nam hoặc bên nữ, nơi thực hiện việc đăng ký kết hôn đối với đăng ký lại kết hôn; của người chết đối với đăng ký lại việc tử)
Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân thì phải nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân đó như: Giấy CMND, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên...
Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
(Đối với bản sao thì xuất trình bản chính để đối chiếu và không phải chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại kết hôn
Tải về
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
Tờ khai đăng ký lại việc tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký lại kết hôn 25.000 đồng/trường hợp
Lệ phí đăng ký lại việc sinh, tử 5.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-282615-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32