Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-282887-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc chứng thực theo quy định của pháp luật
Bước 3: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính giấy tờ, văn bản dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao không thuộc các trường hợp sau:
+ Bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
+ Bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
+ Có đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
+ Có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
- Trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
Bản sao cần chứng thực
Bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [16]
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô - Hà Tĩnh
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - Hà Tĩnh
Đăng ký thành lập Công ty hợp danh - Hà Tĩnh
Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Hà Tĩnh
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Hà Tĩnh
Chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Hà Tĩnh
Chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hà Tĩnh
Công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi - Hà Tĩnh
Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản - Hà Tĩnh
Cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Hà Tĩnh
Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn dịch vụ thú y - Hà Tĩnh
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-282887-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33