Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-BS582
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn nêu trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh (Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp
Bước 2: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp giao cho cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký vào Giấy tờ hộ tịch
Bước 3: Sau khi có Quyết định của Lãnh đạo Sở, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn chỉ được thực hiện khi bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
- Khi đăng ký lại việc kết hôn hai bên đương sự phải có mặt
Tờ khai đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn (Theo mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS, mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT, mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH);
- Bản sao Giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Nếu không còn bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây thì viết cam đoan về việc đã đăng ký nhưng không còn lưu được sổ hộ tịch và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
Đối với việc đăng ký lại kết hôn và đăng ký lại việc tử thì bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chữ ký của hai người làm chứng.
- Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký.
- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam).
(Đối với bản sao thì xuất trình bản chính để đối chiếu, không phải chứng thực)
Trường hợp ủy quyền cho người khác đi đăng ký lại khai sinh thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tải về
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
Tờ khai đăng ký lại việc tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 60.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-BS582
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23