Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-BS587
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh (số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận này chuyển đến Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp
Bước 2: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp giao cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ký Công văn gửi Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực) kèm theo 01 bộ hồ sơ để xin ý kiến về điều kiện ghi chú ly hôn
Bước 3: Sau khi có Công văn trả lời của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp, cán bộ nghiệp vụ thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận
Bước 4: Sau khi có Giấy xác nhận, cán bộ nghiệp vụ chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu công nhận tại Việt Nam.
Đối với những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại và phải dịch sang Tiếng Việt và chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật;
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (theo mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH)
- Bản sao Bản án, Quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn;
- Bản sao giấy tờ tùy thân (Giấy CMND hoặc Hộ chiếu...) của người có yêu cầu;
- Bản sao giấy tờ để chứng minh thẩm quyền ghi chú việc ly hôn.
(Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp thì bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
Trong trường hợp uỷ quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 60.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
19