Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-034174-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp hồ sơ tới Sở Công thương tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.
Đối với Sở Công thương: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính
Văn bản thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
Thể lệ chương trình khuyến mại
Hình ảnh sản phẩm khuyến mại
Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng
Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá khuyến mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thực hiện khuyến mại - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-034174-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
37