Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-036714-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.
Đối với Sở Xây dựng: - Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý theo quy định. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hồ sơ gửi đến bổ sung những thủ tục còn thiếu; Viết phiếu giao nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả sau khi hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định;
- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và trả kết quả thẩm định cho bộ phận một cửa và lưu hồ sơ.
Công văn chuyển hồ sơ tham gia ý kiến thẩm đinh nhiệm vụ thiết kế công trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án đầu tư
Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế gồm: thuyết minh nhiệm vụ thiết kế, các bản vẽ sơ bộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tham gia ý kiến thẩm định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-036714-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24