Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-036980-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp hồ sơ tới Sở Xây Dựng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, pháp lý của hồ sơ theo quy định. Yêu cầu tổ chứac, cá nhân bổ sung những hồ sơ còn thiếu; Viết phiếu giao nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hồ sơ sau khi đã đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 7;
- Phòng chuyên môn trả kết quả xử lý hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở xây dựng.
Đơn xin cấp giấy phép thầu (theo mẫu)
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu, quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao Giấy phép, chứng chỉ hành nghề được quốc gia, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu)
Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu
Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
Số bộ hồ sơ: 03 (bộ), trong đó 01 bộ chính và 02 bộ photo
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thầu
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-036980-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32