Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-043448-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với dự án nhóm B: 20 ngày làm việc; Đối với dự án nhóm C: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải
Tờ trình xin thẩm định hồ sơ mời đấu thầu
Quyết định đầu tư và các tài liệu là cơ sở để quyết định đầu tư
Tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tham gia xét thầu (trường hợp bên mời thầu thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán (đối với gói thầu xây lắp)
Kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế (nếu có) đối với dự án sử dụng vốn ODA
Hồ sơ mời đấu thầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-043448-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35