Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-048152-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 108 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp Hồ sơ tại Sở Tư pháp (Phòng Phòng Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp)
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp (Phòng Phòng Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp)
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) (Theo mẫu)
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) (Theo mẫu)
Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác có giá trị thay thế (Bản sao)
Bản khai lý lịch (Theo mẫu)
Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi đương sự thường trú (Bản chính)
Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt; Khả năng hiểu biết về văn hóa, lịch sử và pháp luật Việt Nam (Bản chính)
Giấy xác nhận về thời gian đã thường trú liên tục ở Việt Nam của chính quyền cấp xã nơi đương sự thường trú (Bản chính)
Giấy xác nhận về chỗ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp hoặc tình trạng tài sản tại Việt Nam (Bản chính)
Bản cam kết về việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài (nếu có) (Bản chính)
Trường hợp mặc nhiên mất quốc tịch nước ngoài khi được nhập quốc tịch Việt Nam thì Bản cam kết trên được thay bằng giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoài giao có thẩm quyền về việc pháp luật của nước đó quy định mặc nhiên mất quốc tịch trong trường hợp này (Bản chính)
Trong trường hợp đặc biệt, khi người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài của họ theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Quốc tịch Việt Nam, thì không phải nộp giấy tờ quy định tại điểm này, nhưng phải làm đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài (Theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) Theo mẫu)
Tải về
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) (Theo mẫu)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nhập quốc tịch Việt Nam - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-048152-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
59