Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-048984-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở y tế sử dụng máy X – quang chẩn đoán Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ nộp tới Sở Khoa học và Công nghệ, khi có đủ hồ sơ hợp lệ Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xem xét cấp giấy phép
Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu)
Bản sao Giấy phép cần sửa đổi
Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (có thiết bị X-quang y tế chẩn đoán) sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-048984-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25