Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-049819-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcThuế tỉnh, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Đối với cơ quan nhà nước: - Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ;
- Gửi thông tin về doanh nghiệp đến Cục thuế tỉnh Hưng Yên;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên gửi thông báo kết quả mã số doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Địa chỉ trụ sở chi nhánh phải bao gồm cả thôn/ấp/bản/làng nếu thuộc địa bàn của xã
Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Tên của chi nhánh được đặt theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp
Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:
- Người đứng đầu chi nhánh nếu chi nhánh kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề;
- Người đứng đầu chi nhánh và ít nhất một cán bộ chuyên môn của chi nhánh nếu chi nhánh kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề;
- Ít nhất một cán bộ chuyên môn của chi nhánh nếu chi nhánh kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính)
Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh (nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp 20.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh của doanh nghiệp - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-049819-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17