Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-050297-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Địa chỉ địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả thôn/ấp/bản/làng nếu thuộc địa bàn của xã
Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương (Phụ lục III-3)
Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Tên của địa điểm kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở chính)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc của chi nhánh trong trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký địa điểm kinh doanh - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-050297-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21