Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-050612-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Hưng Yên
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: - Giải quyết hồ sơ;
- Gửi thông tin về doanh nghiệp đến Cục thuế tỉnh Hưng Yên.
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên gửi thông báo kết quả mã số doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được là cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải bao gồm cả thôn/ấp/bản/làng nếu thuộc địa bàn của xã
Doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không được bao gồm “tái chế chì”
Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân (theo mẫu)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của
- Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề;
- Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề;
- Ít nhất một cán bộ chuyên môn của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-050612-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34