Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-050996-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyờn và mụi trường, Sở Nội Vụ. Sở Tài chớnh, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thuộc địa bàn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Bước 4: Trình uỷ ban nhân dân tỉnh
Công văn xin đăng ký cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc
Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhậ đăng ký kinh doanh (sao công chứng)
Điều lệ hoạt động của tổ chức
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức của cơ quan có thẩm quyền
Danh sách cán bộ nhân viên của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dịch vụ tư vấn du học - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-050996-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28