Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-051565-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp nộp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ khi nhận kết quả
Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi giảm vốn điều lệ thì mức vốn đăng ký sau khi giảm phải không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-051565-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9