Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-051726-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
Đối với cơ quan Nhà nước: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tổ chức thẩm định; Lập báo cáo kết quả thẩm định gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (theo mẫu)
Tài liệu pháp lý đính kèm Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Phụ lục I), gồm
- Quyết định đầu tư và các tài liệu là cơ sở để quyết định đầu tư. Đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án;
- Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;
- Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có);
- Nguồn vốn cho dự án;
- Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
Bảng, biểu và tài liệu khác đính kèm Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu- Phụ lục II (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (theo mẫu)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-051726-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
35